+48 33 863 61 04

Producent płytek
Lastrico

badania jakościowe

AKADEMIA GÓRNICZO – HUTNICZAWYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ 
I CERAMIKI 
KATEDRA CERAMIKI OGÓLNEJ

30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30, paw. B-6
Tel. (0-12) 617-39-52     Fax (0-12) 633-15-93  


Kraków, 15.08.2002r.

 Badania jakościowe płytek lastrykowych

Wyrób:Płytki lastryko 300x300x28
Zakład:

Wytwórnia Płytek Lastrykowych „KAMBET” 34-340 Jeleśnia, ul. Suchoniowa 10

Materiał do badań:1.08.2002 w ilości 32 sztuk
Data produkcji:08.07.2002-01.08.2002r.

Płytki o wymiarach 300x300 mm wykonano na betonie konstrukcyjnym klasy 250 (EN 196) oraz betonie obrzutowym białym o grubości 13 mm. Beton obrzutowy wykonano na białym cemencie portlandzkim CEM 52,5 AALBORG zgodnie z PN 90/B 30010.

  Wyniki badań:

Parametr

Wynik średni

Ilość 
sztuk

1. Nasiąkliwość (% wag.) 3.8±0.2 (max 8.0)[6]
2. Ścieralność wg Böehmego (mm)5.42±0.11
(max 7.5)
[4]
3. Wytrzymałość mech. na zginanie (MPa)7.69±0.2
(min 4.0)
[5]
4. Wytrzymałość mech. na ściskanie (MPa)38.2±3.0
(min 26.5)
[7]
5. Siła łamiąca (kN)6.32±0.5[5]
5. Mrozoodporność (cykle –20 +20°C)>50
(min 25)
[3]
7. Grubość warstwy obrzutowej (mm)13±2
(min 8.0)
[7]

8. Wymiary:

a.) długość (mm)


b.) szerokość (mm)


c.) grubość (mm)


d.) krzywizna (wzgl. długości) (mm)300±0.2
(max ±1.0)

300±0.1
(max ±1.0)

28±0.1
(min 20±1.0)

0.02±0.05
(max 0.5)[7]


[7]


[7]


[7]

Orzeczenie:

Na podstawie badań stwierdza się, że partia płytek wyprodukowanych w Wytwórni Płytek Lastrykowych „KAMBET” jest zgodna z wymaganiami normy PN-91/B-10130 oraz DIN 18500 i oznacza się jako „Posadzkowe płytki lastrykowe I szl 300x300x28 PN-91/B-10130". Płytki mogą być stosowane 
w budownictwie przemysłu spożywczego.


Rzeczoznawca Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników 
Przemysłu Materiałów Budowlanych
dr inż. Piotr Izak
Legitymacja Nr 361
rolex replica orologi replica
Płytka
zamknij

Typ 1T

Wymiary płytek: 30x30x2,8
Ciężar 1m2 płytek: ok. 68 kg

Wymiary cokolika: 30 x 7,3 x 1,2 cm
Ciężar 1mb: ok. 2kg


Prezentowana płytka przedstawia całościowy wzór znajdujący się na płytce o wymiarach 30x30cm. Kolorystyka jak i gęstość wzoru zależy od ustawień Państwa monitora.


skontaktuj się z nami

';
płytka